Joe Dassin
Patricia Kaas
Charles Aznavour
Dalida
Édith Piaf
Johnny Hallyday
Lara Fabian
Mike Brant
Richard Antony
Salvatore Adamo
Sylvie Vartan
Инструменти
Клубове
Композитори
Музикални групи
Сайтове
Световно известни
Събития
Сътрудничество
Страницата се редактира от Петя Георгиева